Kyla på Gotland

Vi servar och reparerar alla typer av kylanläggningar till exempel mjölktankar, kyllager och butikskyla på Gotland.

Vi har produkter och system som hjälper till att hålla en hög nivå på dina produktion.
För trygghet har vi kyl beredskap dygnet runt. Och för trygghet tecknar vi tank/kylavtal

Avtal:
Lagstadgad periodisk läcksökning av kylanläggningar.
Vill Du ha avtal med oss? Hör av dig!

0498-48 19 30