Kyla på Gotland

Vi servar och reparerar alla typer av kylanläggningar till exempel mjölktankar, kyllager och butikskyla på Gotland.

Vi har produkter och system som hjälper till att hålla en hög nivå på dina produktion.

Avtal:
Lagstadgad periodisk läcksökning av kylanläggningar.
Vill Du ha avtal med oss? Hör av dig!

0498-48 19 30